Werkwijze

 1. Ouders kunnen hun kind(eren) zelf aanmelden bij Praktijk LenteZon, maar kunnen ook doorverwezen worden door bijvoorbeeld een huisarts of een leerkracht.
 2. U wordt telefonisch gebeld ter kennismaking (dit gesprek is gratis).
  • Stel uw vragen en kom eventueel zelf met suggesties, ook als u niet zeker weet of Praktijk LenteZon de hulp kan bieden die u of uw kind nodig heeft. In goed overleg komen we dan vast tot een passende vorm van hulp!
 3. We plannen een kennismakingsgesprek in de praktijk.
  • Tijdens dit gesprek bespreken we de hulpvraag en maken we deze concreet.
  • We overleggen samen de hulpvraag en kijken welke vorm van zorg het beste bij uw kind past. Zo kan het zijn dat we meerdere vormen van hulpverlening combineren, bijv speltherapie en EMDR.
  • Voor het kennismakingsgesprek ontvangt u een digitale invullijst. U vult deze lijst zo compleet mogelijk in en stuurt deze terug naar Praktijk LenteZon, zodat we tijdens ons gesprek verder in kunnen gaan op uw hulpvraag.
  • U beslist of u verder wilt en Praktijk LenteZon overweegt of de gevraagde hulp geboden kan worden of dat een doorverwijzing nodig is.
 4. Als we, met elkaar, beslissen dat we gaan samenwerken, dan tekenen we de behandelovereenkomst.
 5. We maken met elkaar afspraken over wanneer uw kind naar de praktijk komt. Dit zal in eerste instantie 1x per week, 1x per 2 weken zijn. Na ongeveer 4 á 5 sessies is er een oudergesprek, waarin de voortgang besproken wordt en is er ruimte voor vragen en overleg.
 6. Praktijk LenteZon is een geregistreerde praktijk. De kosten worden door de meeste ziektekostenverzekeringen (gedeeltelijk) vergoed. U kunt dit zelf bij uw zorgverzekering navragen.

  Nog even in het kort:

  1. Ouders kunnen hun kind(eren) zelf aanmelden bij Praktijk LenteZon, maar kunnen ook doorverwezen worden door bijvoorbeeld een huisarts of een leerkracht.
  2. U wordt telefonisch gebeld ter kennismaking (dit gesprek is gratis).
  3. We plannen een kennismakingsgesprek in de praktijk.
  4. Als we, met elkaar, beslissen dat we gaan samenwerken, dan tekenen we de behandelovereenkomst.
  5. We maken met elkaar afspraken over wanneer uw kind naar de praktijk komt.
  6. Praktijk LenteZon is een geregistreerde praktijk. De kosten worden door de meeste ziektekostenverzekeringen (gedeeltelijk) vergoed. U kunt dit zelf bij uw
   zorgverzekering navragen.