Speltherapie

Als problemen niet meer verdwijnen en praten niet werkt, dan zou speltherapie kunnen helpen. Kinderen, jongeren en volwassenen maken veel mee in hun leven. Vaak zijn dat leuke en leerzame dingen, maar soms ook helemaal niet. Dan doen zij ervaringen op die hen onzeker, verdrietig, boos of angstig maken. Vaak vinden ze een manier om daar mee om te gaan, maar niet altijd. Volwassenen praten over hun ervaringen en kinderen spelen erover, tot zij hun ervaringen een plek kunnen geven.

Soms lukt het niet om er zelf uit te komen en heeft een kind extra hulp nodig. Een speltherapeut kan dan helpen.

Wanneer een kind ervaringen niet meer zelf kan verwerken, komt het knel te zitten. Dit kan gebeuren wanneer ervaringen te heftig zijn, bijvoorbeeld bij traumatische gebeurtenissen. Maar ook andere gebeurtenissen kunnen te zwaar of te ingewikkeld zijn, zoals een ziekte, scheiding, verlieservaring, pijn, pesten in de klas of ziekenhuisopname.

Soms kunnen kinderen ook problemen thuis ervaren. Dan loopt het bijvoorbeeld niet meer zo lekker tussen ouders en kind/jongere. Kinderen zijn overprikkeld  en laten dit in de thuissituatie zien of ouders hebben persoonlijke problemen, waardoor zij minder beschikbaar zijn voor hun kind. Dan lijkt het erop dat ze elkaar niet meer goed begrijpen en ontstaan er snel ruzies.

Een kind dat knel zit , zal daar niet altijd snel over praten. Vaak begrijpen ze zelf niet wat er aan de hand is. Ze laten het wel zien op andere manieren. Ze hebben weinig zelfvertrouwen, kunnen bijvoorbeeld problemen krijgen met slapen (slecht slapen, angstige dromen), met eten (te veel of te weinig gaan eten) of met hun concentratie (niet kunnen focussen, heel druk gedrag). Ze kunnen faalangstig zijn, boze en/of verdrietige buien hebben, misschien zelfs agressief worden of juist heel teruggetrokken gedrag laten zien. Daarnaast kunnen kinderen ook lichamelijke klachten hebben, zoals buikpijn/hoofdpijn of problemen krijgen met bedplassen en/of broekpoepen.

Wanneer deze klachten te lang aanhouden, kan de ontwikkeling van uw kind belemmerd worden.

Spelen is voor kinderen een hulpmiddel om uiting te geven aan hoe zij zich voelen en de wereld ervaren. Door te spelen kan het kind zich ontspannen, zijn gedachten en gevoelens uiten en verwerken en kan het experimenteren met ander gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven.

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen.

Binnen mijn praktijk zie ik kinderen, jongeren, hun ouders & jongvolwassenen.

 

Waarom speltherapie

Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven.
Spel(en) is de taal van het kind.

Wanneer speltherapie

Wanneer  (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden.

Er kan aan de volgende problemen gedacht worden:

  • Problemen met het uiten van gevoelens zoals, boosheid, angst en verdriet
  • Te weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld
  • Last van nare gebeurtenissen, nachtmerries, angsten, trauma’s
  • Hechtingsproblemen
  • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes, niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag
  • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen, gedragsproblemen,  slecht luisteren

Hoe werkt speltherapie

De therapie vindt plaats in de spelkamer, ongeveer 1x in de 1 a 2 weken. De spelkamer is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen, o.a. verkleedspullen, playmobil, lego, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, … of spelen met Bliss.
we maken een boek over jou of over de dingen die je hebt meegemaakt. Het kan allemaal. Er is altijd wel iets wat jou/jouw kind aanspreekt.
Spreken we af op de buitenlocatie, dan hebben we daar een fijne ruimte en een heuse pipowagen. Maar vooral de natuur, de diertjes en werken in de energie van en met de dieren staat daar voorop.
De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op. Dat duurt soms een paar weken.
De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen. De speltherapeut heeft een empathische en accepterende grondhouding en is voorspelbaar.
Binnen de begeleiding van ouders en tieners worden er, naast praten, speelse vormen gekozen om inzicht te verkrijgen in hun situatie, gevoelens of gedachten.

Voor jongeren wordt er gebruiken gemaakt van spelvormen die aansluiten bij hun belevingswereld, zoals therapeutische werkvormen op de computer of creatieve spelvormen (o.a. moodbords maken,  waarbij geknipt wordt in tijdschriften). We werken, indien passend en wenselijk, met de dieren. We maken een boek over jezelf of over de dingen die je hebt meegemaakt. Tevens kan er ook een combinatie met fotografie worden ingezet. Tijdens  deze speltherapeutische vormen wordt er er gebruik gemaakt van leuke prikkelende filosoferende vragen. Jongeren ervaren de (dierondersteunde) speltherapie vooral als gezellig en vinden het fijn dat er zo naar ze geluisterd wordt op een ontspannen manier, waardoor ze zich begrepen voelen.

Ouders zijn belangrijk in dit proces. In de ondersteuning van je kind kunnen soms belemmeringen optreden en zoeken we wat jou als ouder kan helpen om te zorgen dat zowel je kind als jij/jullie als ouder(s) zich weer fijn en in balans voelen.