Voor ouders en verzorgers

Ouder en kind zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij Praktijk LenteZon wordt je als ouder of verzorger nadrukkelijk bij de therapie betrokken. Tijdens het intakegesprek maken we met elkaar een plan, hoe we de hulp vorm geven en wordt samen met jullie bekeken wat past bij jullie hulpvraag.

Meestal is er na ongeveer 4 a 5 speltherapiesessies een oudergesprek. Vaak zitten we aan het begin of eind van iedere sessie ook even bij elkaar. Zo nodig, is het mogelijk dat er wordt overlegd met leerkrachten en andere betrokkenen. Je moet hier altijd toestemming voor geven.

Tot slot is er de mogelijkheid tot ouderbegeleiding. Dat kan heel prettig zijn voor het omgaan met de veranderingen die je kind doormaakt.