Klachtenreglement Praktijk LenteZon

Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook Praktijk LenteZon voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

 

Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat u, als cliënt van Praktijk LenteZon, een klacht heeft over de geboden zorg. Heeft u een klacht, dan is een rechtstreeks gesprek vaak de snelste weg naar een oplossing. Ik vind het prettig als u aangeeft waar u tegenaan loopt. U kunt natuurlijk ook bellen of mailen. Ik neem u altijd serieus en denk graag mee over een oplossing.

Wanneer u het, om welke reden dan ook, niet prettig vindt of wanneer het niet lukt om gezamenlijk tot een oplossing te komen, dan bied ik u aan om gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

 

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van februari 2020 is Praktijk LenteZon bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

 

Contact

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.