Voor wie

Praktijk Lentezon is een kleinschalige praktijk, voor volwassenen, kinderen en jongeren, hun ouders & jongvolwassenen.

In mijn praktijk, richt ik mij op die doelgroepen waar mijn ervaring, deskundigheid, passie en interesse liggen en dat het allerliefste in combinatie met de dieren:

Aanmeldingsreden, hulpvraag

Doelgroep

(Chronische) ziekte

“Als het niet overgaat”

Chronisch ziek zijn betekent voor veel kinderen anders zijn, wat weer kan leiden tot sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen. Een chronische ziekte vraagt meestal om medische ingrepen, ingrijpende aanpassingen (zowel voor kind als gezin), dieetvoorschriften, en/of medicatiegebruik. De speltherapeutische hulp heeft tot doel kinderen/jongeren en hun ouders te ondersteunen in de veranderingen die de chronische ziekte met zich meebrengt, ze vaardigheden aan te reiken om de kwaliteit van leven te optimaliseren, te ondersteunen in het proces van acceptatie en verwerking.

Langdurig zieke kinderen en kinderen met een beperking kunnen een voortdurende vorm van stress ervaren. Ze maken zich zorgen over hun ziekte of ervaren door hun handicap steeds meer beperkingen. Ze kunnen veel nadenken over de toekomst en vinden het soms lastig om hun ouders ook nog met deze zorgen lastig te vallen. Ziek of beperkt zijn hoort soms zo bij hun leven dat ze niet meer weten hoe het is om gezond te zijn. Deze moeilijke en vaak dubbele gevoelens kunnen chronische stress opleveren wat verandering in gedrag met zich mee kan brengen.

Het kind groeit letterlijk op met een andere geschiedenis en mist vaak veel van het sociale leven. Dit heeft een grote invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden en op de beleving van zichzelf in relatie tot de ander. Het kind kan het gevoel hebben geleefd te worden door de ziekte. Een negatief zelfbeeld, gevoelens van controleverlies en het ontwikkelen van een angststoornis of depressie liggen op de loer. Het veelvuldig niet kunnen deelnemen aan activiteiten en het verliezen van vriendschappen kan het kind erg verdrietig maken. Acceptatie- en verwerkingsproblematiek staat vaak voorop.

Introverte kinderen kunnen zich terugtrekken terwijl extraverte kinderen zich juist gaan overschreeuwen in hun gedrag. Pijn, verdriet, boosheid, angst zijn heel begrijpelijk, ook binnen de therapie. Speltherapie kan helpen en maakt de eigen kracht weer zichtbaar.

Te denken valt aan kinderen/jongeren met:

  • (onverklaarde) hoofdpijn-, buikpijnklachten, (buik)migraine
  • chronische ziekte, zoals diabetes mellitus, astma, allergie, (constitutioneel) eczeem, epilepsie, stofwisselingsziekten, maag-, lever- of darmziekten.
  • een vorm van kanker
  • (onbegrepen) vermoeidheidsklachten

In de sociaal-emotionele ontwikkeling van chronisch zieke kinderen kan speltherapie van betekenis zijn. Daarbij wordt gewerkt aan een realistisch en positief zelfbeeld. Ook het verwerken van de aandoening en het leren integreren in het leven is een aandachtspunt bij speltherapie. Leren omgaan met gevoelens en het leren uiten of verwoorden van gevoelens van angst, verdriet, boosheid en teleurstelling zijn onderdeel van de therapie. Tevens wordt er stilgestaan bij mooie en blije momenten en gebeurtenissen. Het is belangrijk om autonomie te bevorderen en dus een evenwicht weten te vinden in het accepteren van afhankelijkheid tegenover het durven nemen van risico”s. Speltherapie kan de aandoening niet genezen. Het kan wel een middel zijn om de sociaal-emotionele ontwikkeling te ondersteunen.

Ziekte binnen het gezin

“Ziekte raakt het hele gezin”. Als er in een gezin een vader, een moeder of een broertje/zusje levensbedreigend ziek wordt, lijdt het hele gezin mee. Niemand kan zijn gewone leven voortzetten. Dat is moeilijk voor alle gezinsleden, maar zeker voor kinderen. Het is belangrijk dat ook zij betrokken worden in het proces, en dat ze informatie krijgen, afgestemd op hun leeftijd. Ook het meemaken van een ziekte van een belangrijk familielid, zoals een opa of oma is ingrijpend voor een kind.

Als ouder wil je niets liever dan je kinderen beschermen en ver weg houden van onveilige situaties en ellende. Helaas kunnen ziekte of de dood ook jouw gezin treffen. Een diagnose zoals kanker zorgt voor een aardverschuiving in het hele gezin. Alles is onzeker, onduidelijk en onvoorspelbaar. Gevoelens van angst, machteloosheid en eenzaamheid spelen bij elk gezinslid.

Bij een ingrijpende ervaring zoals een ernstige of ongeneeslijke ziekte, raken alle gezinsleden vaak in een stand van “overleven”. Ouders proberen kinderen te beschermen en kinderen proberen ouders niet te belasten. Als je zelf middenin zo’n ongelofelijk heftig ziekteproces zit, fysiek en emotioneel, kan het helpend zijn dat ik als kindertherapeut vanuit een ander perspectief mee kijk en mee denk.

(Eenmalig) trauma

“Speltherapie en trauma”

Kinderen kunnen een gebeurtenis (o.a. ongeluk, ziekte, pesten, nare ervaring) meemaken die op hen een grote impact heeft. Meestal vinden kinderen hierin hun eigen weg. Soms is het echter zo dat de gebeurtenis bij hen blijft hangen en ze er in het hier en nu last van hebben (o.a. slaapproblemen, concentratie, emotioneel, angstig, teruggetrokken). Dan spreek je van een trauma. Speltherapie helpt om trauma te verwerken. Zo kan een kind weer verder met zijn ontwikkeling en krijgt de gebeurtenis een plek.

Speltherapie richt zich op de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind en heeft daarom ook een positief effect voor kinderen met een trauma. Speltherapie bij trauma wordt al dan niet gecombineerd met EMDR. Het aanbod is er voor kleine(re) en grote(re) problemen, denk hierbij aan de volgende situaties:

 • Het verwerken van een nare gebeurtenis
 • Het herstellen na een nare gebeurtenis
 • Het terugvinden van controle en vertrouwen
 • Het verwerken van schuldgevoelens
 • Het verwerken van emoties zoals woede en angst

Elke situatie is weer anders, maar voor elk kind is er een geschikte hulpvorm. Het is mooi om te zien hoe kinderen met trauma’s na een aantal sessies gelukkiger en blijer worden. Speltherapie is een mooie vorm van therapie waar alle emoties er mogen zijn. Terwijl het kind deze emoties uit door te spelen, is het tegelijkertijd bezig deze emoties en ervaringen te verwerken. Dat is het mooie van speltherapie.

Rouw & Verlies

Verlies en tegenslag raakt je in je hart. In datzelfde hart vind je ook de kracht om door te gaan. Omgaan met tegenslag of rouw is keihard werken, het vraagt aandacht, inspanning en tijd. In mijn praktijk ga ik uit van de kracht van het kind en het gezin.

Kinderen en jongeren rouwen ook, evenals volwassenen. Er is wel een verschil; kinderen uiten hun gevoelens op een andere manier. Ze schakelen sneller en vaker tussen verschillende emoties. Daardoor rouwen zij ‘in stukjes’. Het lijkt soms alsof ze niet rouwen. Of ze vertonen gedrag dat niet als rouwgedrag herkend wordt. Het ervaren van intense gevoelens zoals boosheid, verdriet, angst en/of schuld is wel hetzelfde als bij volwassenen. Het kan zijn dat het verlies zó moeilijk te behappen is, dat jouw kind vastloopt in het rouwproces of daarin verstoringen kent. Het is vaak moeilijk in te schatten of dat zo is en kinderen geven dat vaak zelf niet aan. Er kunnen wel signalen zijn, die mogelijk aangeven dat het rouwproces vastloopt. Kinderen zijn veerkrachtig en hebben soms de tijd nodig om de balans “terug” te vinden.

In mijn praktijk tref je niet alleen begrip en erkenning voor gevoelens, maar ook de expertise om samen met jullie het (rouw)proces te doorlopen, zodat de ontwikkeling van je kind op een gezonde wijze doorgaat.

“Een steuntje in de rug om positieve verandering (de Lente) weer toe te laten en te mogen voelen!”. Elke dag probeer je je kind met veel liefde en zorg te ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling, zodat je kind zich fijn en gelukkig voelt. Niet altijd even gemakkelijk, want opgroeien gaat in alle ontwikkelingsfasen met vallen en opstaan .Praktijk LenteZon biedt hulp aan kinderen en jongeren die vastlopen in het uiten van hun gevoelens na een (verlies)ervaring. Zo kan het zijn dat je kind last heeft van huilbuien of woede-uitbarstingen. Misschien heeft jouw kind last van een vol hoofd of trekt hij of zij zich veel meer terug dan eerst. Je maakt je zorgen en je vraagt je af of de (verlies)ervaring een rol speelt. Je vraagt je af wat de beleving van je kind is en hoe je hem of haar het beste kunt ondersteunen.

Als mensen het hebben over verlies, dan gaat het vaak om de dood van een dierbare, maar er is ook sprake van verlies na bijvoorbeeld: verhuizing, echtscheiding, ziekte of verlies van gezondheid. Het zijn allemaal verliezen die kinderen proberen te integreren in hun leven.

Dit is hard werken, het vraagt aandacht, inspanning en tijd. Om hevige emoties na een (verlies)ervaring te kunnen uiten is meer nodig dan alleen praten. Kinderen moeten onder andere kunnen doen en ervaren. Daarmee krijgen ze de kans zich op hun manier te uiten. Soms hebben kinderen in dit proces extra ondersteuning nodig. Je kunt denken aan verlieservaringen, zoals:

 • Kinderen die een overlijden van een dierbare (mens of dier) hebben meegemaakt.
 • Een verhuizing van een vriendje of vriendinnetje.
 • Meemaken van een scheiding. (Praktijk Lentezon richt zich op die gezinnen waar ouders, als ex-partners, op een zoveel mogelijk prettige manier communiceren met elkaar. Als dit niet het geval is, denk ik graag met u mee waar u dan voor passende hulp terecht zou kunnen.)

Kinderen hebben hulp nodig bij het omgaan met het verlies waarmee ze geconfronteerd worden. Ze zijn nog volop in ontwikkeling (geestelijk en lichamelijk) en hebben nog niet de levenservaring die volwassenen hebben. Kinderen zijn nog afhankelijk van de grote mensen om hen heen. Ze kunnen en mogen nog geen zelfstandige beslissingen nemen, maar het is uitermate belangrijk dat hun stem gehoord wordt en dat ze betrokken worden bij het afscheid.

Hooggevoelige kids

Hoog sensitieve kinderen zijn hele gewone kinderen mét een zeer fijngevoelig zenuwstelsel. Hierdoor komen zintuiglijke prikkels ongefilterd binnen en nemen ze dus veel meer waar dan gemiddeld. Een prachtige eigenschap, die maakt dat de kinderen o.a. heel empathisch, creatief en intuïtief zijn. Maar het is niet altijd even makkelijk! Vaak kampen deze kinderen met een negatief zelfbeeld, faalangst, en het zich anders voelen. Daarnaast zijn hoog sensitieve kinderen minder belastbaar, sneller uit balans en stressgevoeliger. De dagelijkse indrukken komen nog heftiger binnen dan bij een gemiddeld kind. Ze zijn gevoeliger voor wat er in hun omgeving gebeurt en voelen snel aan wat er in de ander omgaat.

Kinderen weten vaak zelf niet zo goed hoe ze met hun hoogsensitiviteit om kunnen gaan. Ze kunnen zich onbegrepen voelen, angstig of onzeker. Soms zijn ze boos of gaan ze negatief over zichzelf denken. Er kunnen andere problemen ontstaan, zoals (faal)angst, negatief zelfbeeld of driftbuien. Dit is voor ouders vaak een hele uitdaging. Veel hoogbegaafde kinderen zijn hoogsensitief.

Heeft of is jouw kind…

 • net een spons die zoveel uit z’n omgeving opzuigt, dat hij er soms in verdrinkt?
 • vaak gespannen en snel prikkelbaar?
 • snel moe?
 • een kind dat zijn emoties heel intens beleeft en blijft hij/zij daar soms (te) lang in hangen?
 • angstig of opstandig in het omgaan met nieuwe situaties?
 • veel aan het piekeren?

Heeft jouw kind….

 • een gebrek aan zelfvertrouwen?
 • moeite met in- en/of doorslapen?
 • moeite om zijn/haar grenzen aan te geven en zich weerbaar op te stellen?
 • moeite om rust in zijn/haar hoofd en lichaam te creëren?

Vraag je je als ouders af: óf je kind hooggevoelig is, of dat er iets anders speelt? Hoe je je kind kunt beschermen, steunen en zijn of haar gevoel erkennen? Hoe je dat op een positieve manier kunt doen? En hoe je andere gezinsleden daarin betrekt? Neem contact op!

Binnen praktijk LenteZon krijgt je kind inzicht in hooggevoeligheid. Ik leer kinderen en jongeren omgaan met intense emoties, om weerbaarder te worden en hun zelfvertrouwen te versterken.

Hooggevoelig & een sterke wil

Hoog sensitieve kinderen zijn hele gewone kinderen mét een zeer fijngevoelig zenuwstelsel. Hierdoor komen zintuiglijke prikkels ongefilterd binnen en nemen ze dus veel meer waar dan gemiddeld. Een prachtige eigenschap, die maakt dat de kinderen o.a. heel empathisch, creatief en intuïtief zijn. Maar het is niet altijd even makkelijk! Vaak kampen deze kinderen met een negatief zelfbeeld, faalangst, en het zich anders voelen. Daarnaast zijn hoog sensitieve kinderen minder belastbaar, sneller uit balans en stressgevoeliger.  De dagelijkse indrukken komen nog heftiger binnen dan bij een gemiddeld kind. Ze zijn gevoeliger voor wat er in hun omgeving gebeurt en voelen snel aan wat er in de ander omgaat.

Kinderen weten vaak zelf niet zo goed hoe ze met hun hoogsensitiviteit om kunnen gaan. Ze kunnen zich onbegrepen voelen, angstig of onzeker. Soms zijn ze boos of gaan ze negatief over zichzelf denken. Er kunnen andere problemen ontstaan, zoals (faal)angst, negatief zelfbeeld of driftbuien. Dit is voor ouders vaak een hele uitdaging. Veel hoogbegaafde kinderen zijn hoogsensitief.

Hooggevoelig en “strong willed”

Een hooggevoelig kind laat niet altijd de rustige, voorzichtige of teruggetrokken kant zien zoals hierboven geschreven wordt. Ongeveer 30% van de hooggevoelige kinderen heeft naast hun gevoeligheid ook een hele sterke wil. Deze kinderen worden ook wel hoogstimulatief genoemd, “strong willed” of een “high sensation seaker”. Deze kinderen zoeken prikkels juist op, zijn meer extravert, nieuwsgierig en gedreven.

Kenmerken van een hooggevoelig en wilskrachtig kind zijn:

 • Kan omslaan als een blad: het ene moment enthousiast, het andere moment volledig overstuur;
 • Wordt heel druk en moeilijk bij te sturen als het overprikkeld is;
 • Wil geen rust nemen, ook al is ontzettend duidelijk dat het kind moe is;
 • Moeite met inslapen door alle indrukken van de dag;
 • Wordt prikkelbaar en vrijwel onhandelbaar bij veranderingen zoals een vakantie;
 • Kan zich erg goed concentreren zolang het bezig is met iets wat hij/zij leuk vindt;
 • Schrikt zich een hoedje als het op boze toon aangesproken wordt;
 • Heeft een enorm wilskrachtige kant en een hele zachte, lieve en tedere kant.
 • De zachte, lieve tedere kant wordt vaak aan de kant geschoven door de wilskrachtige kant.
 • Op school super braaf en meegaand, thuis zoekt het steeds de conflicten op.
 • Als je het kind op een lieve toon aanspreekt, dan trekt het zich niks van je aan, maar als je boos wordt, dan raakt het overstuur.
 • Ontspanning staat meestal onderaan het ‘menu van de dag’ en gebeurt vaak pas na een fikse huilbui of woedeaanval.
 • Na een conflict zoekt het kind vaak de verbinding op met een veilige volwassene, omdat het zichtbaar lijdt onder de strijd die het zelf oproept.

De verschillende kenmerken van hoogsensitiviteit zijn vervolgens weer onder te verdelen in 4 categorieen, op lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel gebied:

Kenmerken op lichamelijk gebied:

 • Veel zien, kleine veranderingen waarnemen;
 • Graag ‘langs de kant’ staan om te observeren;
 • Scherp horen, bijvoorbeeld geluiden snel ‘hard’ noemen;
 • Geïrriteerd zijn door kleine ongemakken, zoals een natte mouw of labeltjes in kleding;
 • Intens reageren op lichamelijke pijn;
 • Subtiele geur- en smaakverschillen onderscheiden;
 • Gevoelige ogen, bijvoorbeeld licht snel ‘fel’ noemen;

Kenmerken op emotioneel gebied:

 • Aanvoelen van stemmingen en emoties;
 • Zich snel zorgen maken;
 • Toetrekken naar kinderen die enigszins buiten ‘de groep’ vallen;
 • Behoefte hebben aan een rustige omgeving met niet te veel mensen;
 • Moeite hebben met veranderende omstandigheden;
 • De kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen;
 • Tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of omgeving te wennen;
 • Inlevingsvermogen, zich goed kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen;
 • Niet van verrassingen houden;
 • Op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie;
 •  Niet in het middelpunt van de belangstelling willen staan;

Kenmerken op mentaal gebied:

 • Een goed geheugen hebben;
 • Voor de leeftijd over een grote woordenschat beschikken;
 • Snel van de ene gedachte naar de andere associëren;
 • Diepzinnige vragen stellen;
 • Eindeloos willen weten ‘waarom’;
 • Beter zijn in taal dan in rekenen;
 • Een goed gevoel voor vreemde talen hebben;
 • Kennis op school niet letterlijk willen/kunnen reproduceren, maar liever creatief toepassen;
 • Moeite hebben met structureren en organiseren;
 • Een hekel hebben aan oefenen en herhalen;

Kenmerken op spiritueel gebied:

 • Eigen wijsheid, heel gericht de eigen weg volgen;
 • Vol levenslust, heel blij en enthousiast kunnen zijn;
 • Zeer hechten aan de waarheid;
 • Gericht zijn op liefde, harmonie en vrede;
 • Diep nadenken over levensvragen;
 • Sterke binding hebben met de natuur (planten, dieren);
 • Blijk geven van respect voor het leven en voor andere mensen;
 • Wat tegenover elkaar staat tot harmonie (willen) brengen.

Bron: www.lihsk.nl

Sociaal-emotionele ontwikkeling

“Mijn kind is zo verlegen en onzeker, hij stapt nergens op af”
“Mijn kind wordt nooit gevraagd om te spelen en krijgt vaak nee te horen”

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Weinig zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, faalangst, gepest worden, isolement, weinig weerbaar, niet jezelf durven zijn, snel boos worden, of gewoon niet goed kunnen zeggen wat je vindt of voelt is gewoon heel lastig voor je. Als je niet goed in je vel zit, krijg je stress en fysieke klachten. Kinderen die veerkrachtig zijn kunnen goed omgaan met emoties als verdriet, boosheid, teleurstelling, angst en blijdschap. Ben je wat minder veerkrachtig of heb je last van een leerprobleem, dan kan het moeilijk zijn om je staande te houden, kun je onzeker raken of buiten de groep komen te staan. Sommige kinderen reageren dan door boos te doen, anderen door zich terug te trekken.

Er zijn binnen de praktijk verschillende manieren om ondersteuning te krijgen voor kinderen die sociaal-emotioneel niet sterk genoeg in hun schoenen staan, of die met hun eigen emoties vastlopen. Speltherapie is erg helpend hierin. 

(Onbegrepen) Lichamelijke klachten

Ontspanning en Spanningsreductie

Aandacht voor body en mind, door tijdens de spelsessies o.a. ontspanningsoefeningen aan te reiken, zoals ademhalingsoefeningen, visualisaties en kinder yoga-oefeningen.

Zindelijkheidsproblematiek

Het zindelijk worden gaat over het algemeen vanzelf, in sommige gevallen lukt het echter niet zo makkelijk. Het zindelijk worden (en blijven) voor plas en poep is een leerproces dat door fysieke, emotionele en relationele factoren gestimuleerd of verstoord kan worden. Zindelijkheidsproblemen zijn al gauw emotioneel beladen. Een natte broek brengt een kind in verlegenheid, een vieze broek roept ook reactie van de omgeving op. Het is helemaal niet gemakkelijk om als ouder neutraal te blijven als je kind met zijn zindelijkheidsprobleem de wasmachine extra werk bezorgt. Je kan het je niet vóórstellen, dat je kind niet voelt dat hij/zij moet plassen of poepen.

Plas- en ontlastingsproblemen bij kinderen komen veel voor. De klachten zijn vervelend, maar hebben meestal geen ernstige lichamelijke oorzaak of gevolgen. De plas- en poepproblemen kunnen wel van invloed zijn op de psyche van het kind, onzekerheid, schaamte e.d. kunnen voorkomen. Ook hebben ze vaak invloed op de sfeer in het hele gezin.

Voor plas- en poepproblemen kunnen er verschillende oorzaken zijn. Soms voelen kinderen de seintjes van de blaas niet goed. Zo kunnen kinderen een verkeerde manier van plassen en/of poepen ontwikkelen. Dit alles kan leiden tot onder andere de volgende klachten: het verliezen van urine en/of ontlasting / obstipatie of verstopping (wat ook weer medeoorzaak kan zijn van plasproblemen) / bedplassen / uitstelgedrag / veel aandrang hebben / chronische urineweginfecties / etc.