Hypnotherapie

Kinderen kunnen heel natuurlijk switchen tussen fantasie en werkelijkheid. Zij hebben een levendige fantasie en creatieve verbeelding. Zij fantaseren over alles wat hen bezighoudt en komen zo tot oplossingen voor problemen of tot veranderingen in een situatie. Juist van die vanzelfsprekendheid wordt in een medische hypnose gebruik gemaakt.

Medische hypnose is een behandelvorm die zowel bij volwassenen als bij kinderen wordt toegepast. Kinderen tussen 6 en 14 jaar behoren tot de meest hypnotiseerbare leeftijdsgroep: zij zijn het meest gevoelig voor therapeutische suggesties. Behandelingen kunnen daardoor korter duren dan bij volwassenen.

Tijdens deze behandeling leert het kind zich ontspannen door zijn/haar ademhaling en fantasie bewust te gebruiken. Kinderen ervaren de hypnose over het algemeen als plezierig. Er wordt snel verbetering gezien: zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfcontrole nemen toe. Het resultaat van behandeling met hypnose is dat kinderen meer sturing kunnen geven aan hun lichaam, waardoor ze zelfstandiger worden en minder afhankelijk. Tevens kunnen stressreducerende technieken helpen om de aandoening hanteerbaar te maken.

Hypnose is een dankbare hulptechniek bij zowel medische als de psychotherapeutische behandeling van kinderen en adolescenten en daardoor heel mooi inzetbaar naast of tijdens de speltherapeutische behandeling binnen de praktijk.

In de periode van de behandeling, krijgen de ouders instructies over de rol die zij daarin hebben. Bij medisch gerelateerde problematiek is het van belang dat het kind door een huisarts of kinderarts medisch onderzocht is.

Indicatie voor de medische hypnose zijn terug te vinden onder het kopje doelgroep/aanmeldingsreden van de praktijk. Voor deze informatie klik hier.

 

Door thuis te oefenen kan zelfhypnose geleerd worden. Daardoor kan hij/zij leren om zelf, zonder hulp van de therapeut, een hypnotische trance te bereiken en daarmee de vaardigheden te gebruiken die hij/zij nodig heeft om problemen het hoofd te bieden. Zelfhypnose werkt autonomieverhogend. We kunnen leren zelf invloed uit te oefenen op ons eigen gevoel van welbevinden. Hoe vaker er geoefend wordt, hoe makkelijker het zal gaan.