EMDR

Praktijk Lentezon is gespecialiseerd in de behandeling van éénmalig (psycho)trauma en rouw bij kinderen en jongeren.

Het behandelen van (zeer complex) meervoudig trauma en langdurige blootstelling aan schadelijke situaties wordt niet behandeld in de praktijk. U kunt hiervoor terecht bij een Psychotraumacentrum. Graag denk ik vrijblijvend met u mee.  

Ik maak naast en tijdens de speltherapie gebruik van verschillende methodieken bij de behandeling van éénmalig trauma en rouw.

Het doel van EMDR is om herinneringen aan nare gebeurtenissen te ontdoen van hun negatieve emotionele lading. Daardoor verdwijnen ook de klachten die samenhangen met deze herinneringen zoals steeds aan de gebeurtenis denken, nachtmerries, angsten, snel kwaad zijn, moeite met concentreren en slaapproblemen. Lichamelijke klachten zoals hoofd- of buikpijn. De therapie wordt ook succesvol gebruikt bij andere psychische klachten zoals faalangst, spanningen, angstklachten, pijnklachten of aanhoudende somberheid.

EMDR is een snelle en effectieve behandelmethode. voor mensen (volwassenen en kinderen) die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring. Voorbeelden van trauma en ingrijpende gebeurtenissen zijn: het meegemaakt hebben van geweld, een ongeluk, een ingrijpende medische gebeurtenis, veel pijn hebben ervaren, of scheiding, verlies en pesten. Ook het verlies van een dierbare kan het dagelijks leven dermate overschaduwen waardoor de last nog te groot is om te kunnen dragen. Een ingrijpende gebeurtenis kan psychische klachten met zich meebrengen, er kan sprake zijn van klachten zoals zich opdringende beelden, nachtmerries, prikkelbaarheid, snel afgeleid zijn, slecht slapen, onrustig zijn/voelen, vermijdingsgedrag, somberheid, angstgevoelens, boosheid, schuld & schaamte of verdriet. Naast bovengenoemde klachten laten kinderen bijvoorbeeld ook aanklampend gedrag, een terugval in ontwikkelingsstappen (bv bedplassen, duimen) slaapproblemen en problemen met leren en concentreren zien.

Tijdens een EMDR sessie wordt gevraagd terug te denken aan de gebeurtenis of aan een moment die nu samenhangend is met de klachten. Samen met de EMDR therapeut worden beelden, gedachten en gevoelens die daarbij horen naar boven gehaald. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. Terwijl er teruggedacht wordt aan de gebeurtenis geeft de therapeut een afleidende stimulans zoals tikjes op de knieën of schouders, klikjes door de koptelefoon of het volgen van handbewegingen. Herinneringen verliezen hierdoor haar kracht en emotionele lading. Het proces helpt om ervaringen een plek te geven en sterke, negatieve gevoelens van hun lading te ontdoen.Via EMDR wordt de traumatische gebeurtenis of het opdringerige beeld weer een gewone herinnering zonder de heftige emotionele en lichamelijke gevoelens.

Naast EMDR maakt Praktijk LenteZon ook gebruik van imaginatie & rescripting (photoshoppen van beelden) en van WRITEtherapy. Deze methodieken zijn effectief bewezen behandelmethoden om nare gebeurtenissen te verwerken.

EMDR helpt om ervaringen een plek te geven en sterke, negatieve gevoelens van hun lading te ontdoen.