Dierondersteunde (spel) therapie

Animal Assisted Playtherapy | Dierondersteunde Speltherapie

De aanwezigheid van een therapiehond zorgt vrijwel altijd voor lachende kinderen en ouders. Het breekt het ijs en het leidt de aandacht af van het feit dat een kind therapie krijgt en dat therapie soms ook best moeilijk is. Even de hond knuffelen, een brokje geven of even spelen zorgt direct voor ontspanning. Honden zijn meesters in het spiegelen van emoties van mensen, waardoor ze directe feedback geven en erg waardevol zijn in het verkrijgen van nieuwe inzichten over jezelf. Voor mij zijn mijn honden dan ook onmisbaar in de praktijk.

Ik stel je graag voor aan mijn collega, co-therapeut bij praktijk LenteZon, met een Gouden Karakter: Bliss!

Bliss op strand

Interventies met dieren werken stressverlagend en stimuleren de sociale vaardigheden. Animal Assisted Interventions is letterlijk vertaald: Dier Ondersteunde Interventies. Oftewel een therapiedier werkt ondersteunend aan de therapie of behandeling van een cliënt. Door het inzetten van een dier is de therapie laagdrempeliger. Het contact met een dier is zo gemaakt. Een dier oordeelt niet. Je krijgt direct terug wat je (onbewust) voelt, er wordt je een spiegel voor gehouden.

Een dier kiest onvoorwaardelijk voor jou en vindt je oké zoals je bent. Hoe fijn is dat? Dit geeft een veilig en vertrouwd gevoel. Je krijgt hierdoor inzichten die je anders wellicht (nog) niet zou hebben. En je kunt hier meteen mee aan de slag in je dagelijkse situatie.

Praktijk LenteZon zet voor haar Animal Assisted Interventions honden in van het mooie ras: de Golden Retriever, waar Bianca al jarenlange ervaring mee heeft. En werkt volgens de richtlijnen voor dierenwelzijn van The International Association of Human-Animal Interaction Organizations (IAHAIO). Deze wereldwijde vereniging van organisaties die zich bezighouden met praktijk, onderzoek en onderwijs op het gebied van dier-ondersteunde interventies, onderscheidt drie vormen van interventies met dieren:

 1. Activiteiten: Bij dier-ondersteunde activiteiten is er vaak sprake van informele activiteiten met het dier, zoals het bezoek van een hond aan een instelling of een cliënt die een dag meedraait op een kinderboerderij. Er zijn hier geen behandeldoelen opgesteld en de nadruk ligt op plezier en ontspanning.
 2. Therapie: Er is sprake van dier-ondersteunde therapie als de interventie doelgericht en gestructureerd is en uitgevoerd wordt door professionals in de (geestelijke) gezondheidszorg of sociale dienstverlening. De
  therapie is dan bijvoorbeeld gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen van de cliënt, of het verbeteren van sociale vaardigheden. Het dier wordt hierbij als ondersteuning gebruikt. Dit betekent dat
  de cliënt bijvoorbeeld bepaalde vaardigheden oefent met het dier, zoals duidelijk communiceren, een zelfverzekerde houding aannemen, of het interpreteren van het gedrag van een ander.
 3. Dier-ondersteunde educatie: kenmerkt zich door de inzet van dieren in lesprogramma’s die worden uitgevoerd door onderwijsprofessionals. Zo zijn er steeds meer lesprogramma’s waarbij kinderen voorlezen aan een hond om hun leesvaardigheid te vergroten. Het meest in het oog springende dier dat voor deze interventies gebruikt wordt, is de dolfijn, maar dit is bij maar een klein deel van de interventies het geval. Therapie met dolfijnen is immers duur en niet overal te realiseren. De meest gebruikte dieren zijn honden en paarden, daarna boerderijdieren en kleine knaagdieren.

Waarom therapie met een hond?

 • Honden accepteren je zoals je bent, niets meer en niet minder.
 • Honden zijn leergierig en speels, zeker de Golden Retriever. Dit is passend bij de belevingswereld van kinderen
 • Het contact met honden kent een diepgaande verbinding
 • Het aaien van een hond, werkt geruststellend en ontspannend
 • Kinderen vinden de interacties leuk, het is uitdagend en speels
 • Gedragingen van een kind kunnen overeenkomen met die van een hond (bijv. druk of onzeker)
 • Een kind kan veel van een hond leren m.b.t. omgang met anderen
 • Honden zijn empathisch ingesteld
 • Honden houden van fysiek contact
 • Honden zijn heel goed te trainen
 • Honden passen zich snel aan de situatie aan
 • Honden zijn sociale en actieve dieren
 • Honden zijn georiënteerd op het hier en nu

 

De aanwezigheid van een van de vriendelijke dieren maakt het soms wat makkelijker om te praten over lastige zaken. Hier wordt gebruik van gemaakt, wanneer dit helpend lijkt als extra aanvulling op de therapie.

Als je dit niet wilt, kom je niet met dieren in aanraking.

De praktijk beschikt inmiddels ook over een mooie buiten locatie tussen de bollenvelden, waar we werken met en in de energie van: paarden, konijntjes, cavia’s en kippetjes!

Bianca met Noof en Bliss