Dier ondersteunende therapie

De aanwezigheid van een van de vriendelijke huisdieren maakt het soms wat makkelijker om te praten over lastige zaken. Hier wordt gebruik van gemaakt, wanneer dit helpend lijkt als extra aanvulling op de therapie.

Als je dit niet wilt, kom je niet met dieren in aanraking.

 

Animal Assisted Playtherapy is een wens vanuit de praktijk om verder te ontwikkelen. Hierover binnenkort meer.